SSS

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

SSS

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
 • Fakülte lisans programlan dosyası (Ders programları, Ders Dağılım Çizelgeleri ile birlikte).

  Hangi eğitim-öğretim yılına ait program? (İçinde bulunulan güz ve bahar dönemi mi?)

  Fakülte lisans programları dosyası içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait olmalıdır. Fakat ziyaret ekibi sorarsa önceki yıllarla ilgili belgeler de sunulabilmelidir.

 • İncelenen programlardaki her ders için öğretim programları örnekleri (Ders Öğretim Programı Formu)

  Bu form yerine Bologna Süreci formunu kullanabilir miyiz?

  Ders Öğretim Programı Formu yerine Bologna Süreci formu kullanılabilir. Ancak standardizasyon açısından hepsi aynı olmalıdır.

  İstenirse sağlanan format veya Bologna Süreci için verilen format kullanılabilir.

 • Önceden belirlenmiş sayı ve formattaki öğrenci çalışmalarından örnekler

  Örnekler hangi eğitim öğretim yılına ilişkin olacak?

  Öğrenci Çalışmalarından Örnekler, içinde bulunulan öğretim yılına ait olmalıdır. Ayrıca bir önceki yıla ait örnekler de istenildiği takdirde sunulabilmelidir.

 • Üniversite Kataloğu

  Katalog yerine elektronik ortamdaki Ders Kataloğu’nun web adresi yeterli midir?

  Katalog yerine elektronik ortamdaki ders kataloğunun web adresi yeterlidir.

 • Öğrencileri değerlendirmek ve onlara dönüt vermek için kullanılan yöntemleri gösteren örnekler

  Değerlendirme yöntemleri hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

  Değerlendirme yöntemleri içinde bulunulan öğretim yılı ve önceki akademik yıllardan örnekler hazır olmalıdır.

 • İncelenen bütün programlardaki öğretim elemanlarının listesi.

  Hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

  Öğretim elemanlarının listesi içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait olmalıdır. Fakat ziyaret ekibi isterse önceki yıllara ait örnekler de sağlanabilmelidir.

 • İncelenen Bütün Programlarda Öğretim Elemanlarına Yardımcı Personelin Listesi

  Hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

  Teknik ve yardımcı personelin listesi, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait olmalıdır.

 • Okutmanlar ve sözleşmeli öğretim elemanları dahil bütün öğretim elemanlarının özgeçmişleri

 • Öğretim elemanlarının ders yüklerini ve diğer görevlerini gösteren belgeler

  Hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

  Öğretim elemanlarının ders yüklerini ve diğer görevlerini gösteren belgeler, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır. Çünkü kurumun geçmişten günümüze gelişimini görmek gerekir.

  Bu form yerine üniversiteye ait ders yükü bildirim formu kullanılabilir mi?

  Üniversiteye ait ders yükü bildirim formu kullanılabilir. Standart form olması değerlendiricilerin işini kolaylaştıracaktır.

 • Öğretim elemanlarının mesleki gelişim etkinlikleri(Yurtiçi ve yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum)

  Hangi eğitim-öğretim yılını kapsayacak?

  Öğretim elemanlarının mesleki gelişim etkinlikleri, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır.

 • Mesleki gelişim ve araştırmalarla ilgili olarak fakültenin son üç yılda yaptığı harcamalar.

  Etkinlikleri gösteren belgeler ve yazışmalar hangi eğitim öğretim yılına ait olacak?

  Etkinlikleri gösteren belgeler ve yazışmalar, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır.

 • Son iki yılda öğretim elemanlarının yürüttükleri araştırma projelerinin listesi ve örnekleri

 • Uygulama okullarında öğretim elemanlarının yaptıkları etkinlikleri gösterir belgeler veya yazışmalar

 • Her program için son üç yılın OSS taban ve tavan puanlarını gösteren tablolar

 • Programın öğrencilerin kaçıncı tercihi olduğunu gösteren tablolar.

  Programın öğrencilerin kaçıncı tercihi olduğuna ilişkin tablolar kaç yıllık süreci kapsayacak?

  Öğrenci tercihlerine ilişkin tablolar, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır.

 • Her bir öğretim üyesinin danışman olarak ilgilendiği öğrencilerin listesi.

 • Fakülte veya üniversite akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi içeren belgeler.

 • Bir önceki yıl öğrenciler tarafından düzenlenen ya da katıldıkları akademik ve sosyal etkinlikler

 • Öğrencilerin yaptıkları ders dışı etkinliklerin listesi.

 • Sertifika öğrencilerinin lisans eğitimlerini gösteren belge (liste).

  Sertifika öğrencilerinden kimler kast edilmektedir?

  Sertifika öğrencileri, Fen, Edebiyat ve diğer fakültelerden gelip öğretmenlik sertifikası almak için programda yer alan öğrencilerdir.

 • Uygulama okullarının seçimi ile ilgili fakülte politikası.

 • Fakülte ye milli eğitim müdürlüğü arasındaki işbirliği ile ilgili dokümanlar

 • Uygulama okullarının listesi.

 • Her bir uygulama okulu ile ilgili bilgi. (Uygulama Okulu Bilgi Formu)

 • Fakülte-okul işbirliği ile ilgili, uygulama öğretmenlerinin eğitimi, kurslar,seminerler,araştırmalar

 • Öğretmenlik uygulaması gözlem ve değerlendirme formları.

 • Öğretmen adayı öğretmenlik uygulaması dosya örnekleri.

 • Öğretmenlik uygulaması el kitapları (varsa).

 • Fakülte ve bölüm uygulama koordinatörü dosyaları.

 • Uygulama okulu toplantısıyla ilgili belgeler: Tutanaklar, raporlar

 • Fakültenin amaç ve hedeflerini gösterir belge.

 • Çalışma grupları ve komisyonlar. (Çalışma Grupları Bilgi Formu)

 • Fakültenin onayladığı görev tanımı.

 • Son iki yılla ilgili idari yargı kararları.

 • Son bir yılın Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları dosyaları.

 • Son değişikliklerle ilgili yıllık rapor ve diğer belgeler.

 • Fakültenin kalite güvencesi politika ve usulleri.

 • Öğretim biçimiyle ilgili olarak öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmeleri

 • Okutmanlar dahil olmak üzere öğretim elemanlarının alımı ile ilgili ölçütler.

 • Öğretim elemanlarının akademik ilerlemeleri ile ilgili ölçütler.

 • Yeni mezunların izlenmesine yönelik çalışmalar (bilgi toplama formu ve sonuçları da ekleyiniz).

 • Diğer program değerlendirme ve kalite güvencesi materyalleri.