Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler
24 Haziran 2019 Pazartesi

VİZYON

EPDAD’ın vizyonu öğretmen yetiştirmede mükemmeliyettir.

MİSYON

EPDAD’ın misyonu ise, niteliği garanti altına alan ve örgün eğitimde öğrenci öğrenmesini güçlendirmek amacıyla sürekli gelişimi destekleyen kanıt temelli akreditasyon yoluyla öğretmen yetiştirmede mükemmeliyete ulaşmaya katkıda bulunmaktır.

STRATEJİK HEDEFLER

EPDAD bu vizyon ve misyonu gerçekleştirmeye çalışırken aşağıdaki 2022-2026 Stratejik Planında belirtilen hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır: