Etik İlkelerimiz

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Etik İlkelerimiz

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Etik İlkelerimiz
24 Haziran 2019 Pazartesi

Genel Yaklaşım

Öğretmenlik Eğitimi Akreditasyon Kurulu (EFAK) etkinliklerinde görev alan herkesin etik düşünüş ve davranış içinde olmaları bir zorunluluktur. Bu kişiler dürüst ve tarafsız olmalı, aşağıda belirtilen etik kurallar doğrultusunda çalışmalıdır. Bu belgenin amacı, EFAK etkinlikleri ile ilgili etik standartların ayrıntılarını vermektir. EFAK etkinliklerinde görev alan herkes bu belgenin sonunda yer alan “Gizlilik ve Etik Kurallar Bildirimi”ni imzalamalıdır.

Etik Kurallarımız ; 

 1. Eğitim Fakülteleri Akreditasyon çalışmaları, EFAK değerlendirme ölçütlerine göre, kamu güvenliği, sağlığı ve yararı dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda görev alanlar, bu görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri açıklama sorumluluğunu kabul ederler.
   
 2. Eğitim Fakülteleri Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, tüm çıkar çatışmalarından kaçınırlar ve çıkar çatışması fark ettiklerinde EFAK’ı bilgilendirirler.
   
 3. Bir kuruma danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş olan EFAK üyeleri, bu kuruma yönelik değerlendirme için oluşturulan ziyaret ekibinde yer alamazlar.
   
 4. Eğitim Fakülteleri Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, kendileri ile değerlendirilecek kurumlar arasında çıkar çatışması yaratacak hiçbir görevi üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar ve tartışma içine girmezler.
   
 5. Özdeğerlendirme ve değerlendirme raporlarında yer alan bilgiler, yalnızca EFAK’ın ve değerlendirme ziyaret ekibinin kullanımı içindir ve ilgili kurumun izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Ancak, kurumun adı belirtilmeden ve belli olmayacak şekilde EFAK tarafından kullanılabilir.
   
 6. EFAK çalışmalarında görev alanlar, gizli belge, bilgi ve bulguları açıklayamazlar. Yasal zorunluluklarla yapılması gereken açıklamalar EFAK sorumluluğunda yapılır.
   
 7. EFAK çalışmalarında görev alanlar, kendilerine verilen özdeğerlendirme raporlarını ve kurumdan edindikleri diğer belgeleri kopyalayamazlar, çoğaltamazlar ve değerlendirme görevlerinin bitiminde EFAK’a geri verirler.
   
 8. EFAK çalışmalarında görev alanlar, akreditasyon sürecinde yapacakları açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını kabul ederler. Bu süreci olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne çıkaran davranışlardan ve bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadelerden kaçınırlar.
   
 9. EFAK çalışmalarında görev alanlar, herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı kabul ederler, tüm taraflara eşit ve adil davranırlar.
   
 10. EFAK çalışmalarında görev alanlar, çalışma arkadaşlarına yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek sağlamayı kabul ederler.
   
 11. EFAK, çalışmalarında görev alanları ve değerlendirme ile ilgili tüm tarafları bu etik kurallar konusunda bilgilendirir.
   
 12. Bu etik kurallara uymadığı saptanan kişilerin görevlerine EFAK tarafından son verilir.