Akreditasyon Süreci

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Akreditasyon Süreci

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Akreditasyon Süreci
24 Haziran 2019 Pazartesi

Akreditasyon zaman alıcı bir süreçtir ve katılan bütün taraflardan veri alınmasını gerektirir. İlk aşama hangi fakültelerin ziyaret edileceği ve ziyaret sırasında hangi programların inceleneceği konusunda EPDAD’ın karar vermesidir. Seçilen fakülteye yapılacak birinci ve ikinci ziyaretler arasında ne kadar süre olacağını da  EPDAD belirler. İlk tur ziyaret sırasında başlangıç ve süreç standartlarına yoğunlaşılacak, ürün standartları ise yalnızca ön incelemeye tabi tutulacaktır. Başlangıç, süreç ve ürün standartlarının tamamı ise ileride yapılacak ziyaretlerde incelenecektir. Bu ziyaretler sırasında özellikle ilgili programların, öğretmen adaylarının sahip olmaları gereken yeterliklerle donatılmaları konusunda ne kadar başarılı oldukları irdelenecektir.

Aşağıda diğer bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan akreditasyon programının özeti verilmiştir:

Akreditastyon Sürecinde Yapılacak Faaliyetler
Ziyaret Öncesi Faaliyetler

Ziyaretten 5 Ay Önce

 1.     Fakülte akreditasyon başvurusu hazırlıklarını yapmak ve sonrasındaki süreci koordine etmek üzere Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimini kurar.
 2.     Akredite olmak üzere belirledikleri programları belirten bir yazı ile EPDAD’a başvurur.

Ziyaretten 4 Ay Önce

 1.     Ekip başkanının yazı göndermesi ya da onun tarafından seçilen ekip üyesinin temas kurması yoluyla fakülte akreditasyon koordinatörü ile ekibe ziyaret sırasında sağlanacak destek ve ön ziyaret teyit edilir.
 2.     Fakülte akreditasyon koordinatörü ekibe ulaşım, konaklama, bilgisayar desteği, ilk toplantı ve akşam yemeğinin yeri gibi idari konuları içeren bir yazı gönderir.

Ziyaretten 1 Ay Önce

 1.     Fakülte öz değerlendirme raporunu ekip başkanına, o da ekip üyelerine ulaştırır.

Ziyaretten 2 Hafta Önce

 1.     Ekip başkanı veya bir ekip üyesi ön ziyaret yapar.

Ziyaret Sürecindeki Faaliyetler

Ayrıntılar Bölüm 5’te verilmiştir.
Ziyaretten Sonraki Faaliyetler

Ziyaretten 1 Hafta Sonra

 1.     Ekip başkanı taslak raporu dönüt almak üzere  ekibe gönderir.

Ziyaretten 2 Hafta Sonra

 1.     Ekip başkanı dönütler ışığında revize edilen raporu,  raporda yer alan bilgilerin teyidi ve varsa hataların düzeltilmesi için dekanlığa gönderir.

Ziyaretten 3 Hafta Sonra

 1.     Dekan yorumunu ve varsa düzeltmeleri ekip başkanına iletir.

Ziyaretten 4 Hafta Sonra

 1.     Ekip başkanı dekanlığa ve EPDAD’a raporun son halini gönderir.

Ziyaretten 5 Hafta Sonra

 1.     Dekanlık ekibin raporuna verdiği cevabı EPDAD’a ve ekip başkanına yazılı olarak bildirir.

Ziyaretten 6 Hafta Sonra

 1.     İlgili EPDAD birimi EFAK raporu inceler ve EPDAD Yönetim Kurulu Başkanlığına kesin önerisini iletir.

Ziyaretten En Geç 8 Hafta Sonra

 1.     EPDAD Yönetim Kurulu karar verir.
 2.     EPDAD kararını dekanlığa bildirir; rektöre ve ziyaret ekibine de kararın kopyası gönderilir.

(*) Tabloda belirtilen “Zaman” aralıkları  maksimum süreleri göstermektedir. EPDAD iş yüküne ve ön ziyaret sırasında tespit edilecek hazır bulunuşluk durumuna göre değiştirilebilir.  Bu konuda nihaî karar EFAK tarafından alınır.