Kurumlara Yönelik Eğitim Hizmetleri

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kurumlara Yönelik Eğitim Hizmetleri

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Kurumlara Yönelik Eğitim Hizmetleri
24 Haziran 2019 Pazartesi

EPDAD kurulduğu yıldan itibaren program değerlendirme ve akreditasyon hizmeti sunduğu paydaşlarının söz konusu sürece hazırlanması için bazı eğitim etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 2012-2014 yıllarında bu etkinlikler EFDEK ile iş birliği içinde planlanan konferans, panel ve atölye çalışmaları şeklinde olmuştur. İlk kez 2019-2020 değerlendirme döneminde EPDAD akreditasyonu için başvuruda bulunan eğitim fakültesi lisans programlarının temsilcilerine, sürecin tüm aşamalarını içine alan kapsamlı bir eğitim verilmiştir. 2020-2021 değerlendirme döneminde Covid-19 pandemi süreci nedeniyle kurumlara yönelik Akreditasyon Hazırlık Eğitimi ilk defa çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

Bugüne kadar gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları/eğitimleri aşağıda listelenmiştir:

EPDAD Bilgilendirme Toplantıları
Sayı Eğitmen/Bilgilendiren Toplantının Konusu Toplantının
Türü
Katılımcı Grubu Tarih
1. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Feral Ogan-Bekiroğlu
Doç. Dr. Gönül Sakız
Kurumlara Yönelik Akreditasyon Hazırlık Eğitimi Yüz yüze Kurum Temsilcileri 30 Haziran 2019
2. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Uzaktan Öğretim Komisyonu Üyeleri
Pandemi Sürecinde EPDAD Akreditasyon Faaliyetleri Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Çevrim içi Kurum Temsilcileri 02-03 Haziran 2020
3. Prof. Dr. Muzaffer Elmas
Prof. Dr. Sibel Aksu-Yıldırım
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Mehmet Küçük
Araş. Gör. Selda Şan
Pandemi Sürecinde Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Webinarı: Dünya’da ve Türkiye’de Genel Durum Çevrim içi Öğretmen Eğitimi Programlarında Görev Yapan Öğretim Elemanları 6 Temmuz 2020
4. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Uzm. Şafak Oğuz
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
16 Eylül 2020
5. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Petek Aşkar
Prof. Dr. Selçuk Karaman
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Hasan Karal
EPDAD Ekip Başkanları Sanal Ziyaret Eğitimi Çevrim içi Ekip Başkanları 20 Eylül 2020
6. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Petek Aşkar
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Selçuk Karaman
Kurumlara Yönelik Akreditasyon Hazırlık Eğitimi Çevrim içi Kurum Temsilcileri 8 Ekim 2020
7. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Selçuk Karaman
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Hasan Karal
Uzm. Şafak Oğuz
EPDAD Değerlendiricilerinin Sanal Ziyaret Eğitimi - Güz Çevrim içi EPDAD Değerlendiricileri 28 Kasım 2020
8. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Uzm. Şafak Oğuz
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Fırat Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
30 Ocak 2021
9. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Süleyman Doğan
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
EPDAD Değerlendiricilerinin Sanal Ziyaret Eğitimi - Bahar Çevrim içi EPDAD Değerlendiricileri 14 Mart 2021
10. Prof. Dr. Cemil Öztürk Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
16 Mart 2021
11. Prof. Dr. Cemil Öztürk Eğitim Fakültelerinde Program Geliştirme Çalışmaları ve EPDAD Akreditasyonu Çevrim içi Eğitim Fakültesi Dekanları 27 Mart 2021
12. Prof. Dr. Cemil Öztürk Dekanlar Bilgilendirme Toplantısı
Konu: Değiştirilen ya da yeni uygulamaya koyulan programların akreditasyon başvurusu
Çevrim içi Eğitim Fakültesi Dekanları 29 Mayıs 2021
13. Prof. Dr. Dinçay Köksal
Uzm. Şafak Oğuz
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Muş Alparslan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
10 Nisan 2021
14. Prof. Dr. Cemil Öztürk Eğitim Fakültelerinde Program Geliştirme Çalışmaları ve EPDAD Akreditasyonu Çevrim içi Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
17 Nisan 2021
15. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Uzm. Şafak Oğuz
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi
18 Mayıs 2021
16. Prof. Dr. Muzaffer Elmas
Prof. Dr. Sibel Aksu-Yıldırım
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Mert Korkmaz, Öğrenci
EPDAD Öğrenci Komisyonu Webinarları - 1 Çevrim içi Öğrenciler 28 Mayıs 2021
17. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Yüksel Kavak
Hilal Karaoğlan, Öğrenci
EPDAD Öğrenci Komisyonu Webinarları - 2 Çevrim içi Öğrenciler 11 Haziran 2021
18. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Aksaray Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
24 Haziran 2021
19. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu
Doç. Dr. Ufuk Akbaş
Uzm. Şafak Oğuz
EPDAD ABYS ve ÖDR Modülü Tanıtımı Çevrim içi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değerlendiriciler 06 Ağustos 2021
20. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Uzm. Şafak Oğuz
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
01 Eylül 2021
21. Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Uzm. Şafak Oğuz
Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
15 Eylül 2021
22. Prof. Dr. Cemil Öztürk
           Prof. Dr. Dinçay Köksal           Prof.Dr. Feral OGAN BEKİROĞLU              Doç. Dr. Nilay KAYHAN               Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN        Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU         
Uzm. Şafak Oğuz
Kurumlara Yönelik III. Akreditasyon Hazırlık Eğitimi  Yüz Yüze Kurum Temsilcileri 17 Haziran 2022
23.          Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK                     Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL                   Prof. Dr. Ayhan YILMAZ              Uzm. Şafak Oğuz  Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyonu: Kapsam, Sistem ve Süreç Çevrim içi Azerbeycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi 19 Aralık 2022
24. Prof. Dr. Cemil Öztürk
           Prof. Dr. Dinçay Köksal              Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
Uzm. Şafak Oğuz
Kurumlara Yönelik IV. Akreditasyon Hazırlık Eğitimi  Çevrim içi Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi   Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kastomunu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi  29 Aralık 2022
25. Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Çevrim içi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16 Mart 2023
26. Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK    Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER)  Akreditasyon Konferansı   Yüz Yüze

     Öğretim Elamanları

8 Haziran 2023
27. Prof. Dr. Cemil Öztürk
           Prof. Dr. Dinçay Köksal           Prof. Dr. Feral OGAN-BEKİROĞLU        Prof. Dr. Süleyman DOĞAN                Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN                Doç. Dr. Nilay KAYHAN                  Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU    Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Deniz ARIKAN               Uzm. Şafak OĞUZ                                                  
Kurumlara Yönelik V. Akreditasyon Hazırlık Eğitimi  Yüz Yüze Kurum Temsilcileri  21 Haziran 2023
28. Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE-ICRAL) Akreditasyon Konferansı  Yüz Yüze Öğretim Elamanları 28 Eylül 2023
29. Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) Akreditasyon Konferansı  Yüz Yüze Öğretim Elamanları 23 Ekim 2023