EFAK

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

EFAK

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
EFAK
24 Haziran 2019 Pazartesi

Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK), öğretmenlik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. EPDAD’ın tüm resmî belgeleri ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla “EFAK" olarak anılır.

Öğretmenlik eğitim programlarının akreditasyonuna yönelik bütün akademik faaliyetleri yürüten EFAK’ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Türkiye’de YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarının EPDAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
     
  2. Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,
     
  3. Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek,
     
  4. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmaktır.

2023-2024 DEĞERLENDİRME DÖNEMİ EFAK ÜYELERİ

S.

Adı, Soyadı

Görev

Temsil

1.

 Ayhan YILMAZ

Başkan 

Üniversite Temsilcisi

2.

 Fatma HAZIR-BIKMAZ

Başkan Yard.

Üniversite Temsilcisi

3.

 Ali ERSOY

Üye

Üniversite Temsilcisi

4.

 Gürbüz OCAK

Üye

Üniversite Temsilcisi

5.

 Hayati AKYOL

Üye

Üniversite Temsilcisi

6.

 Selahattin ARSLAN

Üye

Üniversite Temsilcisi, MEB TTKB

7.

 ---

Üye

Üniversite Temsilcisi

8.

 Pelin SİDAL

Üye

Öğrenci Temsilcisi

9.

 Cevdet VURAL

Üye

MEB Temsilcisi, ÖYGM

10.

 ---

Üye

Öğretmen | STK Temsilcisi

11.

 Habibe AKŞİT

Üye

KALDER Temsilcisi