Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları
24 Haziran 2019 Pazartesi

Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları

EPDAD yürütmekte olduğu program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürebilmek için nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak mecburiyetindedir. Ofis yönetici ve elemanları, kurum/program ziyareti sırasında görev alan ekip başkanları, öğretim elemanı ve öğrenci değerlendiricilerden oluşan bu geniş insan kaynağının eğitimi amacıyla çok sayıda faaliyet yapılmıştır. Bu faaliyetler şu başlıklar altında gruplanmıştır:

Personel Eğitimi

Ekim 2021 itibarıyla EPDAD Ofisinde 3'ü tam zamanlı yarı 1'i yarı zamanlı olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır. Personellerin tümü, EPDAD tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılarak kalite güvencesi ve akreditasyon konularında gerekli bilgi ve becerileri edinmiştir.

Öğretim Elemanı Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları

EPDAD’ın program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinin temel taşı nitelikli değerlendiricilerdir. Değerlendiriciler, gönüllüler arasından seçilir ve ihtiyaca göre açılan değerlendirici eğitimi programlarında yetiştirilir. Ekim 2021 itibariyle EPDAD, yedi öğretim elemanı değerlendirici eğitimi çalıştayı düzenlemiştir. Bu çalıştaylarda toplam 243 öğretim elemanına değerlendirici eğitimi verilmiştir. Yılda en az bir değerlendirici eğitimi çalıştayı planlanmaktadır.

Öğretim Elemanı Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Başvuru Formu için tıklayınız.

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları

EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kurum/program ziyaretlerinde ekiplerinde en az bir öğrenci değerlendirici de bulunmaktadır.

EPDAD Ekim 2021’a kadar beş öğrenci değerlendirici eğitimi çalıştayı yapmıştır. Bu eğitimlerin sonucunda toplam 123 öğrenci değerlendirici yetiştirilmiştir.

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Başvuru Formu için tıklayınız.

Bugüne kadar gerçekleştirilen değerlendirici eğitimi çalıştayları aşağıda listelenmiştir:

EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları

Yıl

Sayı

Çalıştay

Tarih

Yer

Bağlantılar

2023 14 Öğretim Elamanı DEÇ 11 11 Mart 2023 Çevrim içi Program | Katılımcılar
2022 13 Öğretim Elamanı DEÇ 10 4 Aralık 2022 Çevrim içi Program | Katılımcılar
12 Öğretim Elamanı DEÇ 9   29 Mayıs 2022 Çevrim içi Program | Katılımcılar
11         Öğrenci DEÇ 6 27 Mart 2022   Çevrim içi Program | Katılımcılar

2021

10.         Öğretim Elamanı DEÇ 8    27  Kasım 2021  Çevrim içi Program | Katılımcılar

9.

Öğretim Elemanı DEÇ 7

28 Şubat 2021

Çevrim içi

Program | Katılımcılar

8.

Öğrenci DEÇ 5

15 Şubat 2021

Çevrim içi

Program | Katılımcılar

2020

7.

Öğretim Elemanı DEÇ 6

22 Şubat 2020

İstanbul Bostancı
Dedeman Otel

Program |Katılımcılar

2019

6.

Öğretim Elemanı DEÇ 5 (*)

22 Eylül 2019

Ankara Çankaya
Midi Otel

Program Katılımcılar

2018

5.

Öğretim Elemanı DEÇ 4

15 Aralık 2018

İstanbul Bostancı
Green Park Otel

Program | Katılımcılar

4.

Öğrenci DEÇ 3

9 Kasım 2018

İstanbul Maltepe
EPDAD Ofisi

Program | Katılımcılar

3.

Öğretim Elemanı DEÇ 3

28 Nisan 2018

Ankara Çankaya
Eyüboğlu Otel

Program | Katılımcılar

2016

2.

Öğretim Elemanı DEÇ 2 (*)

24-25 Aralık 2016

Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi

Program | Katılımcılar

2015

1.

Öğretim Elemanı DEÇ 1 (*)

27-28 Kasım 2015

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi

Program | Katılımcılar

Açıklamalar:
* 1., 2. ve 4. Öğrenci Değerlendirici Eğitimleri, Öğretim Elemanı Değerlendirici eğitimleri ile birlikte aynı çalıştayda farklı bir oturumda gerçekleştirilmiştir.