Eğitim

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Eğitim

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Eğitim
24 Haziran 2019 Pazartesi

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI SÜREKLİ EĞİTİM

Ulusal kalite kuruluşlarının yetkilendirilmesi sırasında gözetilen ilke ve ölçütler kalite güvencesinin kalbi olan insan unsurunun gerekli motivasyon, bilinç, bilgi ve beceriyle teçhiz edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. EPDAD bu kapsamda şu faaliyetleri yapmıştır:

    Kurum içi periyodik eğitim uygulamaları,
    Kurum dışı eğitim uygulamaları,
    Kurum yönetici ve değerlendiricilerinin gelişimlerine yönelik eğitim faaliyetleri.