Sürekli Gelişim

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Sürekli Gelişim

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Sürekli Gelişim
24 Haziran 2019 Pazartesi

Sürekli İyileştirme Çalışmaları

2012 yılında kurulan EPDAD, kısa sürede ilgili mevzuatta öngörülen tüm özellikleri taşıyan bir kuruluş haline gelmiştir. Bu süreçte geniş katılımlı ve devamlılık arz eden birçok faaliyet yapılmıştır.